Alergeny kurzu i roztoczy

Alergeny kurzu i roztoczy są bardzo częstą przyczyną chorób. Uczulają nie tylko drogi oddechowe, lecz także błony śluzowe przewodu pokarmowego i skórę, powodując przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, chorobę wrzodową tych narządów oraz choroby dermatologiczne.

Alergia jest w zasadniczy sposób odpowiedzialna za astmę oskrzelową wśród dzieci i młodzieży, dlatego unikanie lub eliminacja alergenów ma tak ogromne znaczenie. W pomieszczeniu dziecka alergicznego niedopuszczalne jest palenie tytoniu i używanie chemikaliów o ostrym zapachu, które mogą w przypadku astmy oskrzelowej wywołać napad duszności. Alergie są też przyczyną przewlekłych nieżytów nosa, zmuszających dziecko do oddychania przez usta, co może prowadzić do zaburzeń rozwoju mięśni i struktur kostnych części twarzowej czaszki.

Alergii nie wolno lekceważyć i należy poczynić starania, aby dziecko nie czuło się pokrzywdzone i odsunięte od normalnego życia rówieśników. Dlatego trzeba poinformować nauczycieli o stanie zdrowia dziecka, gdyż niektóre problemy szkolne wiążą się nie z brakiem zdolności ucznia, ale z jego skłonnością do uczuleń. Uczniowie mogą mieć kłopoty z czytaniem tekstów, wywołane niedosłuchem, powstałym na skutek zmian alergicznych. Dzieci uczulone na pyłki podczas kwitnienia drzew i traw są nadmiernie pobudliwe i nie potrafią się skoncentrować. Alergiczne dzieci nie powinny być zwalniane ze szkolnych ćwiczeń fizycznych, gdyż umiarkowane ćwiczenia sportowe dyscyplinują i pozwalają uwierzyć w swoje możliwości. Ćwiczenia muszą być odpowiednio dobrane, a w czasie ich wykonywania powinien być przewidziany czas na odpoczynek. Wskazane są gry zespołowe, jazda rowerowa, narciarstwo. Dzieci z astmą nie powinny uprawiać biegów długodystansowych, nurkować, jeździć konno, a przy nieżytach nosa i uszu niewskazane jest też pływanie.

Mimo niektórych ograniczeń dziecko alergiczne powinno mieć kontakt z rówieś-nikami, co umożliwia mu harmonijny rozwój. Postępowanie z dzieckiem alergicznym i opieka nad nim wymagają od rodziców i nauczycieli posiadania pewnych umiejętności i wiedzy na temat choroby i jej mechanizmów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>