ALKOHOL

Alkohol, tytoń i inne używki przy dłuższym stosowaniu mogą osłabiać siły obronne organizmu. Spożywanie alkoholu w nadmiarze stanowi częstą przyczynę zatruć, gdyż szybko wchłania się on z przewodu pokarmowego i przedostaje się do krwi, która rozprowadza go do wszystkich narządów ciała. Najwyższe stężenie alkoholu we krwi występuje po około dwóch godzinach po spożyciu. Alkohol etylowy częściowo jest wydalany z powietrzem w czasie wydechu. W organizmie ulega on utlenieniu do aldehydu octowego, który jest jeszcze bardziej toksyczny od alkoholu etylowego, a następnie powstaje kwas octowy. Pod wpływem alkoholu następuje zmniejszenie sprawności umysłowej i fizycznej. Przy dłuższym jego używaniu w nadmiernych ilościach dochodzi do stłuszcze- nia i marskości wątroby, przewlekłych stanów zapalnych przewodu pokarmowego, uszkodzenia gonad oraz upośledzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego. Pojawiają się też objawy zapalenia wielonerwowego na skutek niedoboru witamin z grupy B. Nadmierne spożywanie alkoholu i palenie tytoniu należą do głównych przyczyn nadumieralności, szczególnie wśród mężczyzn. W związku z tym alkoholu najlepiej nie pić wcale, a jeżeli – to tylko po posiłkach z zachowaniem umiaru i trzeźwości.

Alkohol etylowy jest trucizną protoplazmatyczną, działającą przede wszystkim narkotycznie na ośrodkowy układ nerwowy. W pierwszym okresie pojawia się pobudzenie psychiczne i ruchowe oraz wzmożenie czynności wegetatywnych, spowodowane wyłączeniem hamującego działania kory mózgu. W tym czasie człowiek traci panowanie nad odruchami psychicznymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>