Antybiotyki

Antybiotyki. Z punktu widzenia ochrony zdrowia wykorzystanie antybiotyków jako środków przedłużających trwałość żywności budzi wiele zastrzeżeń. Są one bowiem przede wszystkim lekami, stosowanymi do walki z bakteriami chorobotwórczymi. Używanie ich jako dodatków do żywności może powodować uodpornienie bakterii, w wyniku czego leczenie nimi nie da spodziewanego efektu. Należy też uwzględnić zastrzeżenia wynikające z wrażliwości osobniczej, reakcji uczuleniowych i nie zawsze znanego metabolizmu antybiotyków w organizmie człowieka. Obróbka kulinarna żywności w wielu przypadkach nie prowadzi do zaniku pozostałości antybiotyków czy też produktów ich degradacji. Na całym świecie antybiotyki są często dodawane do żywności bądź też wykorzystywane w leczeniu zwierząt i ich hodowli, zwłaszcza przy przemysłowym tuczu drobiu. Zwierzęta hodowane w tzw. tuczu przemysłowym przebywają zazwyczaj w bardzo dużym skupieniu, bez możliwości wybiegu, co zagraża epidemią. Być może odgrywa tutaj pewną rolę zwiększona wchłanialność składników odżywczych z jelit oraz lecznicze działanie antybiotyków w stosunku do nie zawsze rozpoznanych stanów chorobowych o etiologii bakteryjnej. W związku z takim stosowaniem antybiotyków wyłania się problem ich pozostałości.

Szkodliwość dla zdrowia pozostałości antybiotyków w żywności trzeba rozpatrywać nie tylko ze względu na właściwości toksyczne ich samych oraz produktów ich rozpadu, ale także z punktu widzenia oporności nabywanej przez bakterie. Oprócz oporności wobec jednego antybiotyku może jeszcze występować tzw. oporność krzyżowa oraz zakaźna. W tym ostatnim przypadku oporność przekazywana jest przez bakterie antybiotykoopome bakteriom antybiotykowrażliwym.

Połączony komitet ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności przyjął podział antybiotyków na aminoglikozydy, makrolidy, penicyliny, polipeptydy, tetracykliny i inne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>