Azotany i azotyny

Zbyt intensywne nawożenie pól uprawnych związkami azotu powoduje wzrost ich stężenia w roślinach. Pośrednio może to stać się przyczyną ostrych i przewlekłych zatruć u ludzi i zwierząt. Mogą to być zatrucia azotanami i azotynami, cyjanowodorem oraz nitrozoamidami lub nitrozoaminami. Główną przyczyną występowania azotanów i azotynów w żywności dla niemowląt jest właśnie nadmierne nawożenie mineralne upraw i skażenie środowiska – wody studziennej i wodociągowej, paszy dla zwierząt, a przez to mleka i jego przetworów, oraz powietrza (tlenki azotu). Nadmierne spożycie azotanów przez niemowlęta i małe dzieci stwarza przede wszystkim zagrożenie methemoglobinemią.

Azotany i azotyny są również prekursorami rakotwórczych nitrozoamin. Większe narażenie na zatrucie u niemowląt i małych dzieci jest związane z obecnością hemoglobiny płodowej – bardziej podatnej na utlenianie, niższą aktywnością reduktazy NADH, fosforanu dwunukleotydu nikotynoamidoadeninowego methemo-globiny i niższym pH soku żołądkowego (około 4), sprzyjającym rozwojowi bakterii redukujących azotany do azotynów.

Dopuszczalne stężenia w dziennej racji pokarmowej określone przez Komitet Ekspertów FAO/WHO dla osób dorosłych wynoszą: dla azotanów – 5 mg/kg m.c., a dla azotynów – 0,2 mg/kg m.c. W Polsce w odżywkach mlecznych dla niemowląt maksymalną zawartość NaN03 określono na 20 mg/kg, azotyny zaś w ogóle nie powinny w nich występować. Tymczasem zdarza się, iż np. w niektórych partiach Bebiko 2R występuje około 57,6 mg KN03/kg i 4,3 mg NaN03/kg, a Huma- na + Milupa zawiera 102,5 mg KN03/kg i 6,8 mg NaN02/kg.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>