Cała egzystencja człowieka

Początek korzystnego dla zdrowia łańcucha przyczynowo-skutkowego stanowią bezpieczna, nieskażona gleba i zdrowe rośliny. Celem rolnictwa powinna być przede wszystkim uprawa potrzebnych i nieszkodliwych dla zdrowia roślin oraz wytwarzanie pasz i żywności o wysokich wartościach odżywczych. Wszystkie zabiegi uprawowe powinny być ukierunkowane na utrzymanie i zwiększenie żyzności gleby, co pozytywnie wpłynie na rozwijające się na niej rośliny. Ich żywotna energia i wartość odżywcza jest bowiem dalej przekazywana organizmom, których byt nie jest bezpośrednio związany z glebą, czyli zwierzętom i ludziom. Rolnikowi

potrzebna jest znajomość praw rządzących procesami wzrostu roślin i zwierząt. Trzeba jednak pamiętać o tym, że są to prawa przyrody, którymi nie da się manipulować bez szkody dla zdrowia, np. przez nadmierną chemizację czy ingerencję w kod genetyczny.

Cała egzystencja człowieka zależy od świata roślin zielonych, gdyż tylko one są zdolne do asymilowania energii światła słonecznego i jej zamiany na energię chemiczną składników naszego pożywienia. Jest to fundamentalny dla życia, olbrzymich rozmiarów nurt biotransformacji energii światła słonecznego, który

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>