Cynk

Cynk odkłada się głównie w mięśniach i kościach, jednak najwyższe jego stężenie stwierdzano w gruczole krokowym (prostacie). W nerkach stężenie cynku wzrasta proporcjonalnie do wzrastającej tam zawartości kadmu.

Dorosły człowiek pobiera z pokarmem średnio od 10 do 60 mikrogramów kadmu, z czego wchłania się od 10 do 30 mikrogramów. Na terenach zanieczyszczonych wielkość ta może sięgać nawet do 400 mikrogramów na dobę. W wodzie jest średnio od 1 do 10 mikrogramów kadmu na litr, czyli dorosła osoba pobiera dziennie z wodą od 2 do 20 mikrogramów kadmu. Istotnym źródłem kadmu jest dym papierosowy. Wchłonięty kadm zatrzymuje się w jelicie cienkim, skąd wędruje do wątroby i nerek. W wątrobie kadm indukuje syntezę swoistych małocząsteczkowych białek – meta- lotionein. Kompleks metalotioneina – kadm jest wolno usuwany do krwi i trafia bezpośrednio do nerek, gdzie stopniowo się odkłada. Jego stężenie w nerkach wzrasta wraz z wiekiem.

Ołów przedostaje się do organizmu wraz z pokarmem, wodą i pyłami. Absorbuje się już po wniknięciu do dolnych dróg oddechowych. W płucach odkłada się od 3 do 50% tego metalu. Wchłanianie u dzieci jest znacznie większe niż u dorosłych. Absorpcję ołowiu przyśpieszają głodzenie, diety mleczne oraz deficyt wapnia, cynku, selenu i magnezu. Absorpcję ołowiu hamuje dieta bogata w składniki pochodzenia roślinnego, zwłaszcza wykorzystująca ziarna roślin zbożowych (z pełnego przemiału).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>