ENZYMY, ANTYBIOTYKI I HORMONY W ŻYWNOŚCI

Enzymy. Sposoby otrzymywania enzymów oraz zakres ich wykorzystania mają istotne znaczenie przede wszystkim dla zdrowia. Enzymy katalizują wszystkie procesy związane z budową i rozkładem materii żywej, zarówno w świecie zwierzęcym, jak i roślinnym. Preparaty enzymatyczne otrzymuje się z materiału roślinnego lub zwierzęcego, a najczęściej wykorzystując zdolności niektórych drobnoustrojów do wytwarzania enzymów na odpowiedniej pożywce.

Zastosowanie jakiegokolwiek dodatku do żywności jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy nie jest on szkodliwy dla zdrowia. Zdolność drobnoustrojów nie ogranicza się tylko do wydzielania do podłoża enzymów. W procesie tym mogą powstawać też substancje szkodliwe dla zdrowia, np. mikotoksyny. Dlatego też kontrola preparatów enzymatycznych powinna być bardzo rygorystyczna, np. taka, jakiej podlegają preparaty biologiczne, przeznaczone dla celów leczniczych. Preparaty enzymatyczne powinny być stosowane ostrożnie, gdyż szkodliwość działania niektórych substancji na organizm człowieka może być stwierdzona dopiero po latach obserwacji. Jest oczywiste, że osiągnięcia nauki nie mogą powstawać kosztem zdrowia człowieka.

Do prania tkanin kontaktujących się z żywnością, i to zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych używa się enzymatycznych środków piorących. Preparaty enzymatyczne (amylazy, lipazy, enzymy proteolityczne) stosuje się ze związkami powierzchniowo czynnymi, mydłem, fosforanami, węglanami, siarczanem sodowym, krzemianami, solą sodową karboksymetylocelulozy. Tkaniny po wypraniu powinny być bardzo dokładnie wypłukane czystą wodą. U osób z predyspozycją do alergii bezpośredni kontakt z preparatami enzymatycznymi może powodować alergiczne zmiany na skórze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>