Fenole i chlorowane

Formaldehyd emitowany jest głównie przez elementy wykończenia podłóg, lakiery, niektóre kleje, pasty polernicze, elementy wyposażenia – przede wszystkim meble. Ma silne działanie drażniące, mutagenne, podejrzany jest o działanie rakotwórcze.

Fenole i chlorowane fenole są głównie stosowane w materiałach impregnacyjnych i izolacyjnych w budownictwie. Węglowodory aromatyczne (benzen, toluen, ksylen, styren) oraz węglowodory alifatyczne emitowane są głównie z lepików do parkietów, klei i lakierów oraz elementów wykończenia podłóg, laminatów, posadzek bezspoinowych z żywic epoksydowych. Oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy, powodują stany apatii, osłabienia, zmęczenia.

W farbach syntetycznych zawarte są m.in. węglowodory chlorowane i poli- chlorowce, permetryna, lindan, metale ciężkie, fluorek sodu, nadchloranoetylen, które powodują podrażnienia błon śluzowych i skóry oraz zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby, układu trawiennego i nerwowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>