Formaldehyd

składnikiem dymu tytoniowego. Formaldehyd wywołuje zaburzenie oczyszczania rzęskowego i przerost komórek gruczołowych dróg oddechowych. Wbudowuje się także do receptora „zmiatacza” i głęboko penetruje układ immunologiczny. U dzieci narażonych w mieszkaniach na wysokie stężenia formaldehydu częściej występuje astma oskrzelowa.

Problem jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych istnieje od dawna, chociażby z powodu obecności zarazków chorobotwórczych czy produktów spalania. W ciągu ostatnich dwudziestu lat problemy zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach zwielokrotniły się na skutek stosowania tapet, farb, lakierów, wykładzin, impregnowanych mebli z płyty pilśniowej, które emitują do wnętrza pomieszczeń szkodliwe dla zdrowia substancje chemiczne. Substancje zanieczysz-czające powietrze w pomieszczeniach są rozmaite, a ich pochodzenie może być zarówno naturalne, jak i wynikać z działalności człowieka. Mogą to być lotne substancje organiczne, wśród których należy wymienić m.in. formaldehyd, produkty spalania (tlenki węgla, azotu, siarki), włókna mineralne, radon oraz zanieczyszczenia biologiczne (drobnoustroje i alergeny).

Pod koniec lat siedemdziesiątych powstało określenie zespól chorego budynku (Sick Building Syndrome – SBS), od 1982 roku uznane przez Światową Organizację Zdrowia jako zespół objawów występujących u wielu osób przebywających (pracujących lub mieszkających) w budynkach, które wykonano lub wykończono ze szkodliwych materiałów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>