Fotoalergie

Przy obecnym zanieczyszczeniu atmosfery u osób predysponowanych mogą wystąpić fotoalergie. Jest to uczulenie na światło słoneczne, wywołujące odczyny skórne (fotodermatozy), które mają głównie charakter zmian wypryskowych. Ich mechanizm polega na powstawaniu w skórze pod wpływem światła słonecznego substancji, na którą organizm jest uczulony. Pod wpływem światła słonecznego na skórze może też powstać substancja toksyczna, np. z przyjętego leku nie będącego alergenem (fototoksyczność). Związki, które wywołują fotoalergie, nazywamy fotouczulaczami. Należą do nich m.in.: pochodne akry dyny (atebryna), sulfonamidy, pochodne fenotiazyny (chloropromazyna), barbiturany, gryzeofulwina, PAS, hydrazyd, chinina, związki złota i inne.

W związku ze zwiększoną utratą wody przez barierę skómo-naskórkową chorzy na atopowe zapalenie skóry odczuwają istotną poprawę stanu miejscowego przy zmianie klimatu na bardziej wilgotny. Ponadto silne nasłonecznienie niszczy florę bakteryjną, a zwiększone przemieszczanie się mas powietrza zmienia stopień ekspozycji na aeroalergeny. Z drugiej strony warunki klimatyczne w dużym stopniu określają model rozwoju flory i fauny poszczególnych regionów oraz mogą sprzyjać rozwojowi potencjalnych alergenów, np. roztoczy kurzu domowego lub pyłków roślin.

Na rozwój i częstość występowania chorób alergicznych znaczny wpływ wywierają skład i stopień zanieczyszczenia środowiska. Zależą one głównie od uprzemysłowienia regionu oraz kierunków rozwoju przemysłu. Związki chemiczne powstałe ze spalin, tworzyw sztucznych, pestycydów itp. uszkadzają naturalne mechanizmy obronne organizmu człowieka i ułatwiają przenikanie do niego alergenów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>