ILE WYTRZYMA UKŁAD NERWOWY? HAŁAS JAKO CZYNNIK ŚRODOWISKOWY

Bardzo niekorzystnie na organizm człowieka działa długotrwały i o dużym natężeniu hałas. Obecnie, jako granicę dopuszczalną przyjmuje się poziom natężenia dźwięku 40 dB w nocy i 50 dB w dzień. W szczególności dla terenów szpitalnych, uzdrowiskowych, rekreacyjnych itp. granica ta jest obniżona o 10 dB, tzn. 30 dB w nocy i 40 dB w dzień. Natomiast dla terenów gęsto zamieszkałych i jednocześnie

dużym ruchu pojazdów dopuszcza się do 60 dB w dzień. Ponad 40% Polaków żyje w hałasie przekraczającym dopuszczalne normy. Hałas w miastach przekracza 70 dB, dlatego też 80% terenów przyszpitalnych ma przekroczone normy hałasu. Hałasy długotrwałe, już o natężeniu 35-70 dB, wpływają ujemnie na organizm powodując szybkie zmęczenie układu nerwowego, obniżenie czułości wzroku utrudniają zrozumienie mowy, bardzo niekorzystnie wpływają na sen i wypoczynek.

Aby nasz organizm mógł normalnie funkcjonować, aby prawidłowo przebiegały procesy psychiczne, potrzebny jest spokojny sen.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>