Infradźwięki

Na organizm człowieka oddziałują też dźwięki niesłyszalne: infradźwięki obe-jmujące częstotliwości poniżej 16 Hz oraz ultradźwięki obejmujące bodźce akustyczne powyżej górnej częstotliwości pasma słyszenia (16 Hz).

Infradźwięki identyfikujemy wówczas, gdy analizowane zjawisko ma charakter fali poruszającej się z prędkością dźwięku, to jest 340 m/s. Infradźwięki nie powodują wrażenia słyszenia dźwięku. Jest to następstwem mechaniki narządu słuchu, który w tym zakresie drga jako jedna całość, nie wyzwalając funkcji przetwarzających, kojarzonych następnie w mózgu jako dźwięk. Mimo iż ten rodzaj bodźców akustycznych nie wywołuje wrażenia słyszenia dźwięku, reakcja organizmu następuje wskutek odbierania ich energii specyficzną drogą słuchową (w odbiorze infradźwięków oprócz narządu słuchu bierze także udział układ równowagi, tzw. błędnik).

Bardzo niskie wartości częstotliwości i stosunkowo duże energie fal infra-dźwiękowych, spotykane w środowisku, powodują, że oprócz drogi słuchowej są także odbierane przez zakończenia nerwowe (tzw. receptory), reagujące na drgania mechaniczne. Przy bardzo dużych energiach jest możliwe wystąpienie drgań rezonansowych narządów wewnętrznych i innych struktur organizmu, subiektywnie odczuwane już przy poziomach dźwięku 100 dB jako nieprzyjemne uczucie wewnętrznego wibrowania oraz odczucie ucisku w uszach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>