INGERENCJI CHEMICZNEJ W ŚRODOWISKO NA ZDROWIE CZŁOWIEKA

W Karcie Ottawskiej z 1986 roku promocja zdrowia została zdefiniowana jako „proces umożliwiający człowiekowi kontrolę nad własnym zdrowiem oraz jego poprawę”. Proces ten towarzyszy człowiekowi przez całe życie i polega na indywidualnym kształtowaniu zdrowia swojego i rodziny przez eliminację czynników ryzyka. Działania takie są możliwe do zrealizowania trzeba tylko: wiedzieć, chcieć i móc.

Warunkiem utrzymania zdrowia jest zachowanie równowagi we wzajemnym oddziaływaniu danego organizmu i otaczającego go środowiska. Nie znamy takich organizmów, które istnieją w odosobnieniu od swego otoczenia. Dowodem na to jest wymiana substancji, podatność na wpływy środowiskowe, konieczność odżywiania się oraz wiele innych, nieodzownych dla istnienia organizmu powiązań człowieka z otoczeniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>