Insektycydy

Insektycydy to najczęściej i najpowszechniej stosowane w ochronie roślin środki owadobójcze. Do tej grupy należą pochodne węglowodorów chlorowanych. Są one również bardzo toksyczne dla człowieka i zależnie od okoliczności mogą powodować zatrucia ostre lub przewlekłe. Do organizmu człowieka mogą przenikać przez przewód pokarmowy, drogi oddechowe i skórę. Wchłonięte przez organizm trudno ulegają przemianom metabolicznym i bardzo powoli wydalają się z potem, moczem i kałem, a u kobiet karmiących również z mlekiem. Łatwo kumulują się w tkance tłuszczowej, wątrobie, mózgu, tkance nerwowej i sercu. Przy niektórych zaburzeniach ustrojowych, np. w czasie głodu, może nastąpić uwalnianie się węglowodorów chlorowanych z tkanki tłuszczowej, powodując zatrucia wtórne.

Węglowodory chlorowane nie ulegają szybkiemu rozkładowi, dlatego szczególnie niebezpieczne jest ich nagromadzenie w środowisku. Często zdarzają się zatrucia przewlekłe, przebiegające zwykle bezobjawowo. Uchodzą one uwagi, zwłaszcza wówczas, gdy ich przyczyną są artykuły żywnościowe zawierające pozostałości stosowanych w ochronie roślin pestycydów. Ewentualne objawy charakteryzują się brakiem łaknienia, wychudzeniem, ogólnym osłabieniem, niedokrwistością, bólami głowy, wzmożoną pobudliwością nerwową, drżeniem, zapaleniem wielonerwowym i zaburzeniami psychicznymi. Mogą też wystąpić powiększenie i zmiany martwicze wątroby oraz schorzenia naczyniowe.

Insektycydy fosforoorganiczne mogą wchłaniać się przez przewód pokarmowy, błonę śluzową i skórę. Mają zdolność wiązania esterazy cholinowej, w wyniku czego w organizmie gromadzi się acetylocholina, potęgująca efekt farmakologiczny. Pojawia się endogenne zatrucie acetylocholiną. Związki te u ludzi mogą powodować zatrucia ostre i podostre, o przebiegu zwykle gwałtownym i z możliwym zejściem śmiertelnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>