Izocyanty

Dopiero w latach siedemdziesiątych ustalono, że wiele przypadków astmy ma związek z oddziaływaniem na organizm izocyantów, bezwodników różnych kwasów, lotnych amin oraz metali. Wspólną cechą omawianych substancji jest mała wielkość ich cząsteczek, które – w przeciwieństwie do dużych cząsteczek protein i glikoprotein mogących stać się typowymi dla atopii alergenami – są drobne, poniżej 1000 daltonów i najprawdopodobniej działają jako hapteny. Są na ogół bardzo lotne i już w niewielkich stężeniach działają drażniąco na błony śluzowe dróg oddechowych. Łącząc się następnie z białkiem nabłonków, stają się antygenami i wywołują typowe odpowiedzi immunologiczne stymulując limfocyty i powodując produkcję swoistych przeciwciał IgE, ale także IgG.

Izocyanty są największą grupą związków drobnocząsteczkowych, które od-powiadają za powstawanie astmy na związki drobnocząsteczkowe (AZDC). Są one często stosowane przy produkcji gąbek poliuretanowych, wyrobów z plastiku oraz farb i lakierów.

Bezwodniki kwasów to istotne składniki używane do produkcji żywic epoksydowych, które znajdują zastosowanie jako utwardzacze plastiku, wykładzin, produktów samoprzylepnych, okładek i opakowań. Są one silnie drażniące i często trudno jest odróżnić mechanizm alergiczny od drażniącego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>