JAK ZAPOBIEGAĆ CHOROBOM NOWOTWOROWYM?

Nowotwór jest tkanką rozrastającą się w sposób autonomiczny, wbrew ogólnoust- rojowej harmonii, i wywodzi się z prawidłowych tkanek organizmu. Nowotwory łagodne nie stanowią zagrożenia dla życia, powolnie narastają, nie dają przerzutów i przy obecnych metodach leczniczych są łatwe do wyleczenia. Nowotwory złośliwe są groźne dla życia, narastają szybko, powodują przerzuty do węzłów chłonnych i narządów wewnętrznych i często dają nawroty po leczeniu.

Częstym nowotworem złośliwym jest „rak” – nowotwór wywodzący się z tkanki nabłonkowej. Nazwa została przyjęta z powodu podobieństwa zaawansowanego raka sutka do skorupiaka wodnego – raka. Nowotwory złośliwe są drugą, po chorobach serca, przyczyną zgonów. Należą do groźnych chorób cywilizacyjnych, które w zależności od indywidualnych cech organizmu i siły ekspozycji na czynniki szkodliwe atakują gwałtownie lub też rozwijają się przez długi okres.

Jak wynika z wielu badań naukowych, znaczna część chorób nowotworowych ma swoje podłoże w długotrwałym działaniu na organizm człowieka niekorzystnych czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>