Jony żelaza

Stwierdzono bardzo dużą zależność między występowaniem i zaawansowaniem miażdżycy a tzw. twardością wody, związaną z odpowiednim stężeniem magnezu i wapnia oraz proporcją występowania obu tych pierwiastków w wodzie. Woda twarda miałaby hamować, a miękka przyspieszać rozwój miażdżycy. Ostatnio podejrzewa się, że jest to być może związane z obecnością w wodzie miękkiej tzw.

cyjanobakterii. Przewlekłe zakażenie człowieka tymi bakteriami, zawartymi w wodzie pitnej, może wywoływać miażdżycę. Żelazo (Fe), obecne przede wszystkim w tzw. wodach żelazistych, charak-teryzujących się często wejrzeniem rdzawym, jest składnikiem wielu enzymów ważnych w utlenianiu komórkowym. Żelazo niezbędne jest do tworzenia i odnowy krwi, gdyż stanowi istotny składnik jej barwnika – hemoglobiny, warunkującego transport tlenu przez krwinki czerwone, wchodzi też w skład barwnika mięśni i tzw. mioglobiny, czyli hemoglobiny mięśniowej.

Jony żelaza są aktywatorami jednego z enzymów, od którego zależą procesy utleniania w rozwijającym się mózgu płodu. Wszelkie zaburzenia w oddychaniu tlenowym w pierwszych tygodniach życia płodowego odbijają się niekorzystnie na rozwoju tkanki mózgowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>