Kadm

Wydaje się, że u osób predysponowanych do rozwoju atopii zanieczyszczenie środowiska może mieć wpływ na pojawienie się pierwszych objawów chorobowych, a następnie na wystąpienie zaostrzeń w przebiegu tego schorzenia.

uprawne wchodzi w łańcuch żywieniowy. Podwyższona zawartość kadmu w żywności szczególnie negatywnie odbija się na zdrowiu dzieci, powodując osłabienie odporności młodych organizmów.

Kadm jest jednym z najpoważniejszych czynników zwiększających zagrożenie dzieci chorobami nowotworowymi. Głównym źródłem kadmu w organizmie człowieka są: skażona żywność, rury PCV, którymi doprowadza się wodę pitną, i papierosy. Tytoń jest rośliną o szczególnym powinowactwie do kadmu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>