Karmienie naturalne

Zbyt duże ilości mleka krowiego, wypijanego przez niemowlęta nie karmione lub krótko karmione piersią, mogą prowadzić do alergii. Ryzyko powstania uczulenia na mleko krowie zależy od osobniczych (konstytucjonalnych) predyspozycji dziecka do alergii oraz od momentu jego pierwszego kontaktu z białkami tego mleka. Im później organizm dziecka zetknie się z obcym białkiem, tym łagodniejsze mogą okazać się skutki kliniczne uczulenia pokarmowego. Matki karmiące mogą zwiększyć ilość pokarmu, jeśli będą w tym czasie jadły pełne, nie łuszczone ziarna zbóż, warzywa zielone z upraw bez stosowania środków chemicznych, anyżek, zupę z karpia.

Karmienie naturalne zapewnia również czystość mikrobiologiczną pokarmu. Stwierdzono, że niemowlęta karmione piersią rzadziej chorują na zakażenia przewodu pokarmowego i układu oddechowego. Lepszy jest również ich rozwój psychoruchowy. Biorąc to pod uwagę trzeba zachęcać i uczyć młode matki karmienia piersią.

Do rozwoju wielu chorób u dzieci, także alergicznych, przyczyniają się niekiedy same matki, które przedkładają karmienie sztuczne nad naturalne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>