Kod genetyczny

Kod genetyczny, który powstał wiele miliardów lat temu, dostosowany był do tworzywa, w którym został zaprogramowany, czyli do wody morskiej. Wtedy w podwójnej spirali DNA został zapisany plan gmachu, jakim jest organizm człowieka. Ogranizm ten rozwinął się w trakcie procesu ewolucyjnego, ale kod genetyczny nadal obowiązuje. Plan jest taki sam, ale tworzywo inne, gdyż sami

zmieniamy nasze środowisko i mineralny skład pożywienia. Zgodnie z kodem genetycznym należy więc uzupełniać strukturę naszych organizmów pożywieniem zawierającym niezbędne do życia biopierwiastki. Chociaż występują one w znikomych ilościach, ich podaż jest niezbędna dla zdrowia. Ponieważ organizm sam nie może syntetyzować tych składników, zdany jest na to, co otrzymuje z pożywieniem, wodą i powietrzem. Sól nie oczyszczona chemicznie, a jedynie odparowana lub kruszona, oprócz innych niezbędnych dla organizmu biopierwiastków, zawiera także jod, lecz w bardzo małych ilościach. Sól warzona nie zawiera jodu wcale.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>