Konieczna jest analiza własnego planu dnia

W prawidłowo zaplanowanym dniu powszednim powinien być przewidziany wystarczający czas na: sen, wykonanie bez pośpiechu porannych czynności, spokojne pokonanie drogi do pracy na określoną godzinę, realizację obowiązków zawodowych (to co robimy na co dzień, powinno odpowiadać naszym zamiłowaniom), czynny wypoczynek. Aktywny wypoczynek powinien obejmować aktywność fizyczną oraz realizowanie swoich zainteresowań pozazawodowych. Formy tych zajęć mogą być różnorodne, ale ważne jest, aby znalazły się w stałym planie codziennych czynności.

Konieczna jest analiza własnego planu dnia i wprowadzenie odpowiednich jego korekt. Istnieje potrzeba wypracowania takich nawyków dnia codziennego, które pozwolą na zmniejszenie częstotliwości przeżywanych sytuacji stresowych, a jedno-cześnie na złagodzenie niekorzystnego wpływu tych zdarzeń, których nie uda nam się uniknąć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>