Liczba osób z defektami immunologicznymi

Na skutek immunosupresyjnych wpływów zewnętrznych czynników środowisko-wych zwiększa się liczba osób z defektami immunologicznymi i zmniejszoną odpornością, a zatem łatwiej podatnych na zakażenia, stany zapalne i schorzenia nowotworowe. Niespotykana dotąd w dziejach ludzkości chemizacja życia i zanie-czyszczenie środowiska naturalnego toksycznymi odpadami gazowymi, ciekłymi i stałymi prowadzą do pogorszenia jakości powietrza, wody pitnej i pożywienia. Skutki zależą nie tylko od maksymalnych stężeń toksycznych zanieczyszczeń, lecz także od czasu ekspozycji na nie. Przy dłuższym narażeniu nawet niezbyt wysokie stężenia substancji zanieczyszczających mogą się kumulować w organizmie. W łącznym działaniu kilku substancji toksycznych zaznacza się ich wpływ nie tylko sumujący, ale i potęgujący.

Objawy kliniczne będące następstwem działania mikotoksyn często są nieswoiste i trudne do uchwycenia, jak w przypadku przewlekłych zapaleń dróg oddechowych. Często są one ograniczone do uczucia osłabienia i zmniejszonej odporności, kiedy wzrasta podatność na inne czynniki chorobotwórcze. Chociaż są osoby wykazujące większą odporność na toksyczne substancje chemiczne, to jednak społeczny zasięg nie zawsze uzasadnionej i na ogół nieracjonalnej chemizacji środowiska oraz postępujących za nią skutków zdrowotnych systematycznie się zwiększa, pogarszając jakość życia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>