Mangan

Mangan odgrywa istotną rolę w czynnościach wątroby. Jest aktywatorem arginazy – enzymu uczestniczącego w hydrolizie argininy do mocznika. Mimo że nie notuje się zasadniczo deficytu tego pierwiastka w organizmie, może on występować w nadmiarze, konkurować z żelazem w hemie, prowadząc do obniżenia stężenia hemoglobiny w krwinkach. Mangan łatwo penetruje barierę łożyska, przedostając się do płodu, jak i barierę krew-mózg.

Zarówno nadmiar, jak i niedobór tych metali wpływa niekorzystnie na przebieg procesów metabolicznych w organizmie człowieka. Różnice w zapotrzebowaniu mogą wynikać z odmienności diet, okresu rozwojowego, płci, pH środowiska oraz wielu innych czynników wewnątrz- i zewnątrzpochodnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>