Marchew

Należy zwrócić uwagę na duże stężenie azotanów w marchwi pochodzącej z gospodarstw, w których stosuje się wysokie dawki nawożenia mineralnego. Marchew jest powszechnie stosowana w żywieniu niemowląt: do zup jarzynowych, na sok, a także w postaci marchwianki – leczniczej mieszanki pektynowej, zalecanej w biegunkach. Marchew i inne warzywa przeznaczone dla niemowląt powinny pochodzić ze specjalnych, nie nawożonych mineralnie upraw.

Niezwykle szkodliwym w znaczeniu biologicznym i genetycznym następstwem niewłaściwej chemicznej ingerencji człowieka (m.in. przez stosowanie ksenobioty- ków) w środowisko przyrodnicze mogą być zmiany w składzie genetycznym wielu mikroorganizmów, powodujące powstawanie wśród nich mutantów o nowych – być może nie znanych dotąd właściwościach biologicznych, a nawet uzdolnieniach do syntezy toksycznych metabolitów (toksyny itp.).

Szczególnie wrażliwe na wspomniane działanie mutagenne nitrozoamin, pestycydów i wielu innych mutagenów chemicznych okazały się grzyby (Mikro- mycetes), głównie z klasy Deuteromycetes, bytujące w środowisku glebowym

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>