Minister Zdrowia i Opieki Społecznej

Art. 7.1. Zakazuje się wykorzystywania dla celów żywienia ludzi lub do produkcji innych środków spożywczych produktów pochodzących ze zwierząt lub od zwierząt, a zawierających pozostałości podawanych tym zwierzętom antybiotyków.

-2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określa, w drodze rozporządzenia, warunki używania do produkcji środków spożywczych pochodzących od zwierząt lub ze zwierząt, którym podawano antybiotyki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>