Następstwem promieniowania są:

Bardzo wrażliwe są dzieci, a przede wszystkim płody ludzkie. Następstwem promieniowania są: 1) choroby powodowane przez aberracje struktury lub liczby chromosomów,

-2) choroby powodowane przez mutację jednego genu, 3) choroby warunkowane interakcjami wielu genów z różnorodnymi czynnikami zewnątrzpochodnymi (np. środowiskowymi).

Częstą chorobą przewlekłą mogącą się rozwinąć w każdym wieku jest astma. Patogeneza astmy i alergii jest skomplikowana. Wszystkie poziomy patogenezy astmy i alergii podlegają kontroli genetycznej i uchwycenie czynnika, który można uznać za pierwotny jest bardzo trudne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>