Niepokój

-11) skażenie organizmu ołowiem powoduje uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego i niedorozwój umysłowy, 12) wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne współuczestniczą także w sy- nergizmie kancerogennym.

Niepokój musi być tym większy, im bardziej uświadomimy sobie, że właściwie każdy czynnik skażający środowisko naturalne – jeśli nie ma przykrej woni i właściwości żrących – może być pobrany wraz z pokarmem do organizmu człowieka. Jeżeli nie od razu wywoła on szkody zdrowotne w organizmie, to może powodować zmiany przewlekłe, pozwalające działać w synergizmie z innymi związkami, stopniowo kumulować się w dużej ilości, a następnie potęgować w sile szkodliwego działania. Dlatego przed lekarzami stoi trudne zadanie kształtowania świadomości pacjentów i przekonywania ich o tym, że bezpiecznej dla zdrowia żywności nie da się wyprodukować w zanieczyszczonym i skażonym środowisku, że konieczne jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej przez producentów, że każdy produkt spożywczy powinien mieć niezbędne cechy zdrowotności, niezależnie od tego, czy służy on bezpośrednio producentowi i jego rodzinie, czy też przeznaczony jest „na sprzedaż”, a więc służy pośrednio innemu człowiekowi, który również ma prawo oczekiwać smacznej i zdrowej żywności dla siebie i swoich dzieci.

Niepodważalne jest stwierdzenie, że produkcja bezpiecznej dla zdrowia żywności wiedzie przez ochronę środowiska przyrodniczego i przez kształtowanie „sumienia ekologicznego” oraz że łańcuch troficzny: słońce – woda – powietrze – gleba – roślina – zwierzę – człowiek powinien być nieprzerwanie korzystny dla zdrowia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>