Ojciec współczesnej medycyny

przenika on do części jadalnych owoców i może wywoływać guzy gruczołu tarczowego oraz wpływać na powstawanie raka wątroby. Difenyl natomiast nie występuje w obowiązującym w Polsce wykazie dozwolonych środków konserwujących, natomiast traktowany jest jako środek grzybobójczy. Wchłania się łatwo z przewodu pokarmowego, a także przez nie uszkodzoną skórę, co może być przyczyną pewnych dolegliwości, zwłaszcza u dzieci. Owoce te po przyniesieniu do domu powinny więc

być starannie umyte pod bieżącą wodą, a przed zjedzeniem obrane ze skórki. Osoby z predyspozycją do alergii, z dolegliwościami ze strony układu oddechowego oraz matki karmiące i małe dzieci powinny raczej zrezygnować ze spożywania cytrusów i zastąpić je owocami z działki uprawianej metodami ekologicznymi.

Ojciec współczesnej medycyny, Hipokrates, pisał już wieki temu, że pokarm powinien być naszym lekarstwem. Dopiero dzisiaj, kiedy już wiemy, jak dużo chorób wywołuje nieodpowiednie odżywianie, można ocenić prorocze słowa tego wielkiego lekarza.

W dobie wzrastających zagrożeń środowiskowych rozwój metod zapobiegawczych i stworzenie dla medycyny odpowiednich podstaw ekologicznych miałyby duże znaczenie dla ratowania zagrożonego zdrowia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>