Organizm człowieka

Organizm człowieka jest ustawicznie „bombardowany” nowymi jakościowo czynnikami środowiskowymi, jak m.in. pestycydy, detergenty, odpady poprodukcyjne, promieniowanie jonizujące, mikotoksyny, nitrozoaminy, pasożyty, różnorakie szczepy bakterii czy wirusów, różne pierwiastki oraz chemiczne związki toksyczne. Tempo współczesnego pomnażania tych czynników i ich różnorakich zmian

w środowisku człowieka, jego kontaminacji i degradacji jest tak szybkie, że na naturalną, stopniową – jak przed wiekami czy laty – adaptację do nich żywych organizmów, w tym i organizmu człowieka, pozostaje niewiele czasu. Pomyślna adaptacja do wszelkich nowych czynników oraz korzystna relacja między nimi, wzajemne ich wpływy na człowieka z jednej strony oraz człowieka na środowisko z drugiej są podstawą jakości jego bytu, wzrostu i rozwoju w stanie zdrowia oraz długości życia w tym środowisku. Niekorzystne kształtowanie tych wzajemnych układów i oddziaływań oraz brak czasu na prozdrowotną adaptację wyzwalają określone stany chorobowe. W przeważającej większości wszystko dokonuje się w procesie modyfikacji wielu reakcji biochemicznych środowiska człowieka. Niekorzystne zdrowotnie zewnętrzne wpływy środowiskowe na organizm człowieka to m.in.:

-1. Immunosupresja, czyli obniżenie („tłumienie”) mechanizmów odpornościowych. 2. Wyzwalanie reakcji alergiczno-immunologicznych jako mechanizmów choro-bowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>