Wzrost liczby zatruć pokarmowych

Zwierzęta ze zmianami ropnymi skóry czy wymienia (krowy) mogą być źródłem gronkowców. W przewodzie pokarmowym zwierząt rzeźnych można spotkać przetrwalniki jadu kiełbasianego, o czym należy pamiętać przy sporządzaniu niektórych potraw, np. flaków. Przetrwalniki jadu kiełbasianego licznie występują też w glebie, zwłaszcza w mułach przybrzeżnych.

Dalej

Kod genetyczny

Kod genetyczny, który powstał wiele miliardów lat temu, dostosowany był do tworzywa, w którym został zaprogramowany, czyli do wody morskiej. Wtedy w podwójnej spirali DNA został zapisany plan gmachu, jakim jest organizm człowieka. Ogranizm ten rozwinął się w trakcie procesu ewolucyjnego, ale kod genetyczny nadal obowiązuje. Plan jest taki sam, ale tworzywo inne, gdyż sami

Dalej

DIETA W PROFILAKTYCE CHORÓB

Profilaktyka jest działaniem z obszaru medycyny zapobiegawczej, ukierunkowanym na ludzi pozornie zdrowych. Głównym jej zadaniem nie jest leczenie, ale utrzymanie człowieka w zdrowiu. Zarówno profilaktyka, jak i terapia są potrzebne, choć ta pierwsza jest o wiele tańsza i prowadzi do leczenia nie choroby czy narządu, lecz całego organizmu człowieka, nie powodując niekorzystnych działań ubocznych.

Dalej

Zdrowie

Zdrowie jest wypadkową czynników wewnętrznych (wrodzonych) i zewnętrznych (środowiskowych). Człowiek sam stwarza nowe warunki środowiska, które wymagają dostosowania się do nich. Promocja zdrowia, jako najbardziej opłacalna „inwestycja zdrowotna”, szczególnie u dzieci jest wielokrotnie tańsza niż leczenie. Medycyna musi śledzić niebezpieczeństwa wynikające z zagrożeń (genetycznych i środowiskowych) i wkraczać ze swoją wiedzą w sytuacjach szkodzących zdrowiu.

Dalej

ALKOHOL

Alkohol, tytoń i inne używki przy dłuższym stosowaniu mogą osłabiać siły obronne organizmu. Spożywanie alkoholu w nadmiarze stanowi częstą przyczynę zatruć, gdyż szybko wchłania się on z przewodu pokarmowego i przedostaje się do krwi, która rozprowadza go do wszystkich narządów ciała. Najwyższe stężenie alkoholu we krwi występuje po około dwóch godzinach po spożyciu. Alkohol etylowy częściowo jest wydalany z powietrzem w czasie wydechu. W organizmie ulega on utlenieniu do aldehydu octowego, który jest jeszcze bardziej toksyczny od alkoholu etylowego, a następnie powstaje kwas octowy. Pod wpływem alkoholu następuje zmniejszenie sprawności umysłowej i fizycznej. Przy dłuższym jego używaniu w nadmiernych ilościach dochodzi do stłuszcze- nia i marskości wątroby, przewlekłych stanów zapalnych przewodu pokarmowego, uszkodzenia gonad oraz upośledzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego. Pojawiają się też objawy zapalenia wielonerwowego na skutek niedoboru witamin z grupy B. Nadmierne spożywanie alkoholu i palenie tytoniu należą do głównych przyczyn nadumieralności, szczególnie wśród mężczyzn. W związku z tym alkoholu najlepiej nie pić wcale, a jeżeli – to tylko po posiłkach z zachowaniem umiaru i trzeźwości.

Dalej

Składniki naszego pożywienia

Składniki naszego pożywienia i wypijanych płynów w dużym stopniu decydują o naszym zdrowiu i sprawności. Kofeina w nadmiarze może być trucizną dla komórek mózgowych. Uodpamia ona organizm przed znieczuleniem i narkozą. Używki eliminują z procesów biochemicznych magnez – pierwiastek życia, który aktywizuje ponad 300 reakcji zachodzących w naszym organizmie. Nie słodzona kawa niszczy zupełnie witaminę B,. Mocna kawa, po krótkim pobudzeniu, może powodować obni

Dalej

Czy ten czas już nadszedł?

częściej podczas koncertów używa się wzmacniaczy o megawatowej (milion watów) mocy, co nie tylko nie uspokaja, ale wręcz przeciwnie wyzwala agresję, nie mówiąc już o ujemnym wpływie na stan słuchu rozentuzjazmowanych tłumów. A zatem, pytanie: „czy muzyka może być hałasem?” nie jest retoryczne.

Wybitny uczony niemiecki, lekarz, jeden z twórców bakteriologii i nowożytnej nauki o chorobach zakaźnych, laureat nagrody Nobla, Robert Koch, wypowiedział pod koniec ubiegłego wieku znamienne zdanie: „Nadejdzie kiedyś czas, gdy ludzkość będzie musiała rozprawić się z hałasem równie stanowczo, jak dziś rozprawia się z cholerą i dżumą”.

Dalej

Braki podaży jodu

Braki podaży jodu mogą wpływać ujemnie na przebieg procesów fizjologicznych. Zaburzenia zdrowia spowodowane niedoborem jodu to m.in. wole endemiczne, niedoczynność tarczycy, zaburzony rozwój psychofizyczny, zaburzenie rozrodczości oraz zwiększona śmiertelność dzieci. W przypadku wola endemicznego gruczoł tarczowy leżący w okolicy szyi jest większy niż normalnie. Niedobór jodu powoduje powstawanie wola, ponieważ zmniejsza się wytwarzanie hormonów tarczycy.

Dalej

ILE WYTRZYMA UKŁAD NERWOWY? HAŁAS JAKO CZYNNIK ŚRODOWISKOWY

Bardzo niekorzystnie na organizm człowieka działa długotrwały i o dużym natężeniu hałas. Obecnie, jako granicę dopuszczalną przyjmuje się poziom natężenia dźwięku 40 dB w nocy i 50 dB w dzień. W szczególności dla terenów szpitalnych, uzdrowiskowych, rekreacyjnych itp. granica ta jest obniżona o 10 dB, tzn. 30 dB w nocy i 40 dB w dzień. Natomiast dla terenów gęsto zamieszkałych i jednocześnie

Dalej

Niepokój

-11) skażenie organizmu ołowiem powoduje uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego i niedorozwój umysłowy, 12) wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne współuczestniczą także w sy- nergizmie kancerogennym.

Niepokój musi być tym większy, im bardziej uświadomimy sobie, że właściwie każdy czynnik skażający środowisko naturalne – jeśli nie ma przykrej woni i właściwości żrących – może być pobrany wraz z pokarmem do organizmu człowieka. Jeżeli nie od razu wywoła on szkody zdrowotne w organizmie, to może powodować zmiany przewlekłe, pozwalające działać w synergizmie z innymi związkami, stopniowo kumulować się w dużej ilości, a następnie potęgować w sile szkodliwego działania. Dlatego przed lekarzami stoi trudne zadanie kształtowania świadomości pacjentów i przekonywania ich o tym, że bezpiecznej dla zdrowia żywności nie da się wyprodukować w zanieczyszczonym i skażonym środowisku, że konieczne jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej przez producentów, że każdy produkt spożywczy powinien mieć niezbędne cechy zdrowotności, niezależnie od tego, czy służy on bezpośrednio producentowi i jego rodzinie, czy też przeznaczony jest „na sprzedaż”, a więc służy pośrednio innemu człowiekowi, który również ma prawo oczekiwać smacznej i zdrowej żywności dla siebie i swoich dzieci.

Dalej