Hałas

nerwowe sprzężenie zwrotne z mózgu przychodzą sygnały powodujące zmianę wzajemnego położenia kosteczek ucha środkowego. Kosteczki są połączone małymi mięśniami, które pobudzone impulsami nerwowymi powodują ich kurczenie się. W następstwie skurczu kosteczki z ułożenia wyjściowego, zapewniającego normalną czułość słuchu, ustawiają się tak, aby amortyzować zbyt duże wychylenia błony bębenkowej i zmniejszyć amplitudę drgań na wejściu do ślimaka. Musi jednak upłynąć pewien czas, aby mechanizm obronny uruchomił się, a także znacznie dłuższy przedział czasu, aby czułość ucha wróciła do wartości wyjściowej. W związku z tym krótkotrwałe zjawiska dźwiękowe o wysokim poziomie dźwięku są niebezpieczne dla narządu słuchu i układu nerwowego, ponieważ nie ma wystarczającego czasu na wyzwolenie mechanizmu obronnego.

Dalej

Promieniowanie radioaktywne

Aby uniknąć szkodliwych działań tego promieniowania, należy m.in. bezwzględnie respektować zakazy przebywania i zatrzymywania się w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji nadawczych, starać się jak najrzadziej używać telefonów bezprzewodowych, a jeżeli w swej pracy korzystamy z nadajników radiowych, to starajmy się zachować jak największą odległość od anteny.

Dalej

Witamina A

Ważną rolę w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia odgrywają witaminy i związki mineralne, występujące w pożywieniu. Bez witamin organizm nie może odpowiednio trawić innych składników pożywienia, zwalczać infekcji ani tworzyć nowych komórek. Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu są też składniki mineralne. Zapewniają one równowagę płynów komórkowych, prawidłowe funkcjonowanie komórek, normalną pracę mięśni i mózgu, są głównymi składnikami kości, zębów, krwinek i tkanki miękkiej.

Dalej

Niedobór cynku

-5) niedobór magnezu m.in. ułatwia wpływy mutagenne i teratogenne innych czynników, a ponadto upośledza przebieg różnych reakcji biochemicznych

-6) niedobór cynku może powodować m.in. osłabienie układu immunologicznego i blokadę tzw. rewerstranskryptazy, tzn. enzymu, który na tzw. matrycy RNA (pochodzącego z RNA wirusów onkogennych) powiela i pomnaża DNA jądrowy, doprowadzając do zmian morfologicznych i antygenowych, umożliwiając powstawanie patologicznych klonów komórkowych

Dalej

Wszystkie komórki ciała

Wszystkie komórki ciała człowieka potrzebują stale tlenu, aby podtrzymywać właściwą przemianę materii. Nie tylko komórki mięśniowe, ale przede wszystkim komórki gruczołów wydzielania wewnętrznego, rdzenia kręgowego i mózgu muszą być zaopatrywane w tlen, by mogły należycie spełniać swoje zadania. Po dłuższym przebywaniu w nie wietrzonych pomieszczeniach odczuwamy potrzebę uzupełnienia tlenu. W tym przypadku odpoczynek bierny trzeba zastąpić terapią ruchową na świeżym powietrzu. Dobrodziejstwo oddychania czystym, bogatym w tlen powietrzem odczuwa się po dłuższej wędrówce wśród zielonych łąk i lasów. Przy prawidłowym oddychaniu, a zwłaszcza przy dobrym trenowaniu tzw. głębokiego oddechu, ciężkie zmęczenie wkrótce znika. Ruch na świeżym powietrzu wzmaga siły obronne organizmu, zapobiega występowaniu wielu chorób, a co za tym idzie

Dalej

Antybiotyki aminoglikozydowe

Antybiotyki aminoglikozydowe wykazują działanie bakteriobójcze oraz słabo przenikają przez błony komórkowe ssaków. Ponadto charakteryzują się działaniem nefrotoksycznym. Należą tu m.in. streptomycyna, dihydrostreptomycyna, neomycyna i kanamycyna stosowane w leczeniu zwierząt i ludzi, a także dodawane do paszy. Pozostałości tych antybiotyków, po niewłaściwym ich zastosowaniu, można spotkać w mleku i mięsie, zwłaszcza przy niezachowaniu odpowiedniego okresu karencji

Dalej

WYMOGI ZDROWOTNE SPOŻYWANYCH POKARMÓW

Pożywienie naturalne, będące wytworem ludzkiej działalności w środowisku przyrodniczym, zawsze ujawni stan, w jakim to środowisko się znajduje. Człowiek zmierzając do jak najkorzystniejszych rezultatów nie zawsze może wytworzyć pożywienie najlepsze z punktu widzenia jego zdrowotności. Wiąże się to częściowo z wtórnym efektem degradacji i kontaminacji środowiska, tj. nadmiernym nawożeniem, nieracjonalnie dużą chemizacją środkami ochrony roślin, stosowaniem detergentów, nie oczyszczanymi ściekami (zawierającymi pasożyty, drobnoustroje chorobotwórcze i nadmiar związków azotowych), fizycznym niszczeniem gleby (odkrywki, hałdy przyfabryczne), osadzaniem się metali ciężkich z gazów spalinowych, rozmakaniem hałd i wypłukiwaniem z nich, a w konsekwencji przenikaniem do otaczającego je środowiska glebowego i wody, substancji toksycznych, a ponadto z opadami zanieczyszczeń przemysłowych z atmosfery, różnorodnymi odpadami poprodukcyjnymi itd.

Dalej

Żywe bakterie kwasu mlekowego

-3) bakterii kwasu mlekowego (Bifidobacterium, Lactobacillus). Bakterie kwasu mlekowego występujące w jelicie hamują procesy gnilne, w których powstają m.in. indole, skatole, nitrozoaminy, zaliczane do silnych czynników stymulujących procesy nowotworowe. Dzięki bakteriom kwasu mlekowego syntetyzowane są witaminy (B,, B2, B12, kwas nikotynowy, witamina K) i pobudzany jest układ odpornościowy naszego organizmu, co chroni przed przenikaniem przez ścianę jelita bakterii, endotoksyn i alergenów. Ponadto laseczki kwasu mlekowego zwiększają strawność białka, a fermentowane produkty mleczne szybciej są przenoszone do dalszych odcinków przewodu pokarmowego. Kwas mlekowy ułatwia wchłanianie wapnia, a obecność lotnych kwasów tłuszczowych ma działanie przeciwbakteryjne. Obecność bakterii kwasu mlekowego decyduje o stanie naszego zdrowia.

Dalej

Dwutlenek azotu

Przy wysokim stężeniu S02, C02 i pyłu węglowego w wyniku braku ruchu powietrza i jego dużej wilgotności, powstaje zjawisko smogu kwaśnego (mgła przemysłowa typu londyńskiego). W 1952 roku, na przełomie listopada i grudnia, smog kwaśny wystąpił w Londynie, a jego ofiarą w ciągu sześciu dni padło 4000 osób.

Dwutlenek azotu jest wszechobecny zarówno w środowisku zewnętrznym, jak i w mieszkaniach. Ma silne właściwości oksydacyjne, które decydują o jego prozapalnym działaniu, skoro silny „zmiatacz” wolnych rodników, jakim jest kwas askorbinowy, zapobiega skurczowi wywołanemu przez N02. Gaz ten łatwo penetruje do dolnych dróg oddechowych. Wykazano, iż po ekspozycji na NO, największe zmiany morfologiczne występują wokół przewodów pęcherzykowych i pęcherzyków płucnych. N02 hamuje aktywność antyproteaz i upośledza funkcje makrofagów. Wyniki tych badań korespondują ze stwierdzonym epidemiologicznie wzrostem podatności na infekcje dróg oddechowych u osób eksponowanych na N02.

Dalej

Niektóre czynniki fizyczne i chemiczne

Wiele związków chemicznych wykazuje działanie mutagenne. Niektóre mutageny chemiczne wzmacniają tranzycję par zasad i w ten sposób zwiększają częstość występowania mutacji. Zmiany w cząsteczce DNA, wywołane mutagenami, mogą dotyczyć rozległych odcinków chromosomów (mutacja wielomiejscowa) i prowadzić do utraty części chromosomu lub załamań z następczymi przemieszczeniami (translokacje). Często występującym typem mutacji są tzw. mutacje punktowe, w których ulega zmianie nukleotyd lub para nuklyotydów. Mogą one być indukowane odpowiednio dawkowanym mutagenem. Zasady w DNA mogą występować w formie tautomerycznej. Mutagen może wzbudzać zdolność zasad do przesunięć tautomerycznych albo powodować takie zmiany strukturalne w cząsteczce zasady, które modyfikują zdolność do komplementarnego dobierania się zasad w pary. Czynniki mutagenne zostały podzielone na grupy: związki alkilujące, kwas azotowy, hydroksylamina, analogi zasad, akrydyny. Znajomość czynników mutagennych i ich usuwanie ze środowiska człowieka stanowi jedną z głównych zasad profilaktyki.

Dalej