Tylozyna

Tylozynę, której nie stosuje się w leczeniu ludzi, charakteryzuje wysoka oporność krzyżowa na inne makrolidy będące lekami. Decyduje to o ograniczeniu jej stosowania ze względu na możliwość zachowania pozostałości w środkach spożywczych.

Penicyliny działają na ogół na bakterie Gram-dodatnie. Oporność gronkowców na penicyliny wynika m.in. z trwałej zdolności wytwarzania penicylinazy, pod wpływem której antybiotyki te ulegają rozkładowi. Zdolność ta przekazywana jest przez szczepy oporne szczepom wrażliwym na penicylinę. Penicylina benzylowa stosowana jest w medycynie weterynaryjnej, a zwłaszcza w leczeniu zapalenia wymion u krów. Wstrzyknięta do wymienia przechodzi do mleka i może w nim występować nawet po upływie 9 dni. Obecność penicyliny w mleku zakłóca przebieg procesów przetwarzania mleka na sery i jogurty oraz może być powodem uczuleń ludzi spożywających mleko z pozostałością tego antybiotyku.

Dalej

Obniżenie zawartości tłuszczu

Warunkiem prawidłowej diety jest obniżenie zawartości tłuszczu do maksimum 25 do 30% dobowego zapotrzebowania energetycznego. Dotyczy to ludzi zdrowych. U chorych z zaburzeniami lipidowymi lub miażdżycą celowe może być jeszcze znaczniejsze ograniczenie tłuszczów.

Ze względu na skład, zwłaszcza zawartość kwasów trans, najkorzystniejsze są margaryny miękkie. Z pewnością należy unikać spożywania słoniny, smalcu, tłustego mięsa i margaryn o znacznym stopniu utwardzenia.

Dalej

Promieniotwórczy cez

Promieniotwórczy cez gromadzi się głównie w mięśniach. Zawartość jodu w tkankach organizmu człowieka jest niewielka, średnio w całym organizmie w granicach 0,25-0,6 ppm, w tkankach tarczycy stanowi ona jednak około 200 ppm, czyli stężenie jodu w tym narządzie jest tysiąckrotnie wyższe. Jod promieniotwórczy też gromadzi się w tarczycy. Dawka promieniowania, która mogłaby być niegroźna, gdyby ją podzielić równo między wszystkie tkanki organizmu, może okazać się śmiertelna, jeżeli spowoduje raka tarczycy lub przytarczyc. Promieniowanie jonizujące stanowi poważne zagrożenie dla organizmów żywych.

Dalej

Promieniowanie UV-B

W niektórych przypadkach choroba nowotworowa może ujawnić się po długim okresie od momentu zadziałania czynnika szkodliwego, czego przykładem są obecne zachorowania na nowotwory osób, które jako małe dzieci zostały napromieniowane wskutek wybuchu bomby w Hiroszimie i Nagasaki w Japonii w 1945 roku.

Umiarkowane korzystanie ze słońca jest wskazane, ale nadmierna dawka promieni słonecznych w ostrej ekspozycji może prowadzić do raka skóry lub sutka oraz wpływa niekorzystnie na wzrok, dodaje zmarszczek, przyspiesza starzenie się skóry. Promieniowanie UV-A przenika w głąb skóry, niszczy włókna kolagenowe i elas- tynowe, które odpowiadają za sprężystość skóry, czego wynikiem jest powstawanie zmarszczek, bruzd i załamań oraz zwiększenie wiotkości skóry.

Dalej

Owoce

Owoców nie można spożywać zaraz po zakupie. Po przyniesieniu do domu należy je dokładnie wyszorować miękką szczoteczką pod bieżącą, zimną wodą. Niestety i ten zabieg nie usuwa całości wosku i środków owadobójczych. Najbezpieczniej

i najlepiej zaopatrywać się w warzywa i owoce w gospodarstwach ekologicznych, w których nie stosuje się żadnych środków chemicznych.

Dalej

W polskiej diecie

-1. W polskiej diecie należy zmniejszyć spożycie tłuszczów ogółem poniżej 30% dziennego zapotrzebowania na energię, zmieniając jednocześnie ich strukturę przez zwiększenie udziału tłuszczów roślinnych, zawierających jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Podstawą dziennej racji pokarmowej powinny być produkty niskotłuszczowe.

-2. Nasycone kwasy tłuszczowe, które przeważają w diecie Polaków, i kwasy tłuszczowe typu trans wywierają podobny, niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka, podnosząc stężenie cholesterolu frakcji LDL i z tego powodu powinny być traktowane łącznie. Należy zatem ograniczyć spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych oraz zawartość kwasów tłuszczowych typu trans w tłuszczach otrzymywanych przemysłowo.

Dalej

Witamina B3

Witamina B3 jest niezbędna do prawidłowego wykorzystania energii ze składników pożywienia. Wpływa na właściwy rozwój komórek i tkanek organizmu. Jest syntetyzowana w przewodzie pokarmowym z aminokwasu tryptofanu. W wyniku jej niedoboru na skórze narażonej na długotrwałe działanie promieni słonecznych pojawia się czerwona wysypka, następuje też zapalenie skóry. Witamina B3 występuje w produktach zbożowych uzyskanych z mąki z grubego przemiału, drożdżach piwnych, drobiu, cielęcinie, mleku, jajach, kiełkach pszenicy. Kiełki pszenicy, oprócz witamin z grupy B, zawierają też witaminę E, cynk, selen, magnez, błonnik pokarmowy. Błonnik wzmaga perystaltykę jelit, zapobiega zawałowi serca i udarowi mózgu przez zmniejszenie niekorzystnej frakcji LDL cholesterolu i triacyloglicerolów we krwi. Selen i witamina E jako przeciwutleniacze zapobiegają rozwojowi chorób nowotworowych.

Dalej

Region chromosomowy

Region chromosomowy 5q31 -q33 zawiera wiele genów, których produkty mogą być zaangażowane w proces zapalny oskrzela, m.in. GM-CSF2 (granulocyte macrophage – colony stimulating factor), FGFA (fibroblast growth factor acidic), IRF1 (immune regulatory factor 1), EGR1 (early growth response gene 1), ADR B2 (B2 – adrenergic receptor), PDGFR (platelet – derived growth factor receptor) oraz interleukiny: IL-3, -4, -5, -9 i 13. Wszystkie te geny to potencjalni kandydaci do miana „genu podatności na astmę”, gdyż każdy z nich może warunkować nadreaktywność oskrzeli, która jest zarówno częścią składową klinicznego objawu astmy oskrzelowej, jak i czynnikiem ryzyka dla tej jednostki chorobowej.

Dalej

Najbezpieczniej jest spożywać żywność świeżą

Najbezpieczniej jest spożywać żywność świeżą i w jak najmniejszym stopniu przetworzoną, świeże warzywa i owoce wyhodowane bez stosowania pestycydów i nawozów sztucznych oraz gotowane i duszone potrawy mięsne.

Obecnie na podstawie szczegółowych opinii organizacji międzynarodowych, takich jak FAO/WHO, wiadomo, że liczne kraje, zwłaszcza położone na obszarach tropikalnych, dopuściły napromienianie żywności. W Polsce dopuszczono bezwarunkowe napromienianie cebuli i czosnku – w celu hamowania zdolności kiełkowania oraz przypraw – w celu dekontaminacji mikrobiologicznej.

Dalej

Mangan

Mangan (Mn), oprócz miedzi, żelaza i kobaltu, bierze udział w prawidłowym kształtowaniu procesów krwiotwórczych. Stymuluje działanie witaminy B^ Wchodzi w skład enzymów aktywizujących powstawanie ważnych składników chrząstek stawowych.

Cynk (Zn) odgrywa rolę w hamowaniu niektórych ogniw onkogenezy, wyzwalanej przez wirusy RNA. Jest niezbędny w prawidłowym kształtowaniu czynności ośrodkowego układu nerwowego i gruczołów płciowych, w procesach regeneracyjnych i gojeniu się ran. Wchodząc w skład wielu enzymów, warunkuje poprawność przebiegu różnorodnych reakcji biochemicznych.

Dalej