Wchłanianie

Wchłanianiu sprzyja duża powierzchnia wymiany i bariery w postaci nabłonków pęcherzyków płucnych i naczyń włosowatych. Kumulacja ołowiu w drogach oddechowych człowieka zależy od wielkości cząsteczek oraz szybkości wymiany gazowej w płucach. W organizmie istnieją strefy szczególnie bronione przed przedostawaniem się czynników szkodliwych. Są to bariery: krew-mózg, krew-płyn mózgowo-rdzeniowy, krew-jądra, a także bariera łożyskowa. Pokony-

Dalej

Azotany i azotyny

Zbyt intensywne nawożenie pól uprawnych związkami azotu powoduje wzrost ich stężenia w roślinach. Pośrednio może to stać się przyczyną ostrych i przewlekłych zatruć u ludzi i zwierząt. Mogą to być zatrucia azotanami i azotynami, cyjanowodorem oraz nitrozoamidami lub nitrozoaminami. Główną przyczyną występowania azotanów i azotynów w żywności dla niemowląt jest właśnie nadmierne nawożenie mineralne upraw i skażenie środowiska – wody studziennej i wodociągowej, paszy dla zwierząt, a przez to mleka i jego przetworów, oraz powietrza (tlenki azotu). Nadmierne spożycie azotanów przez niemowlęta i małe dzieci stwarza przede wszystkim zagrożenie methemoglobinemią.

Dalej

Silne emocje

przez układ nerwowy i hormonalny. Dlatego też działanie poszczególnych czynników na organizm człowieka należy rozpatrywać w powiązaniu ze środowiskiem. Sytuacja stresująca, która przekracza siły obronne organizmu, doprowadza do jego zmian patologicznych, zwłaszcza u osób o bardziej pobudliwym układzie nerwowym.

Człowiek znajdując się w konkretnej sytuacji dokonuje oceny pierwotnej i wtórnej. Spostrzega i interpretuje sytuację, a także zastanawia się nad własnymi możliwościami sprostania okolicznościom, w jakich się znalazł. Wynika z tego

Dalej

Alergeny zakaźne

-4) alergeny zakaźne – pochodzenia bakteryjnego, wirusowego, grzybiczego, pasożytniczego, wydzieliny i jady owadów, 5) alergeny lekowe.

Determinujące znaczenie w rozwoju alergii ma obciążenie genetyczne, dlatego też o zdrowiu dziecka należy pomyśleć jeszcze przed jego narodzeniem. W przypadku rodzinnego obciążenia alergią pokarmową odpowiednia dieta kobiety będącej w ciąży, pozbawiona potraw alergizujących może znacznie ograniczyć alergiczne predyspozycje płodu. W ostatnim trymestrze ciąży matka powinna ograniczać mleko i jajka, nie spożywać cytrusów, orzechów i czekolady, a także owoców i warzyw, przy których uprawie stosowano trujące środki chemiczne. Odpowiednie odżywianie i postępowanie z dzieckiem od momentu urodzenia może oddziaływać korzystnie na jego układ immunologiczny. Niemowlę powinno być do 6 miesięcy karmione piersią, co zmniejszy ryzyko występowania alergii skórnych i układu oddechowego. Dietę niemowlęcia należy rozszerzać powoli i stopniowo. Dzieciom z grupy ryzyka przed 9 miesiącem życia nie należy podawać innego białka zwierzęcego aniżeli z pokarmu karmiącej matki, a glutenu przed ukończeniem roku. Owoce należy bardzo dokładnie płukać i gotować. Przy wprowadzaniu białka zwierzęcego podawać tylko gotowane i rozdrobnione mięso z jagnięcia, królika i drobiu. Zwierzęta powinny pochodzić z gospodarstw, w których stosuje się urozmaicone pasze, bez dodatków antybiotyków i hormonów! Nie wolno dzieciom podawać napojów i słodyczy sztucznie barwionych z dodatkiem konserwantów.

Dalej

Inna grupa enzymów

Inna grupa enzymów, których zadania są związane z metalami, to cytochromy. Przenoszą one elektrony między koenzymem Q (ubichinonem) a tlenem cząstecz-kowym w łańcuchu oddechowym.

Podczas transportu elektronów następuje zmiana wartościowości jonów żelaza w grupie hemowej. Jeśli w środowisku mitochondriów, gdzie zachodzą te procesy, wystąpi nadmiar jonów cynku lub kadmu, to zostanie zablokowana zdolność transportowa tego systemu, prowadząc do zaburzeń procesów uzyskiwania energii w komórce.

Dalej

Radionuklidy

-8) radionuklidy wykazują działanie uszkadzające szpik, a ponadto w odpowiednich dawkach mogą wyzwalać stany proliferacyjne układu krwiotwórczego

-9) obniżone stężenie selenu może wpływać na wzrost śmiertelności z powodu nowotworów, a zwłaszcza pęcherza moczowego, nerek i przewodu pokarmowego

-10) w przypadku przewlekłego zatrucia małych dzieci mlekiem w proszku skażonym związkami arsenu zarejestrowano przypadki uszkodzenia, a nawet utraty słuchu

Dalej

OSTROŻNIE Z KOFEINĄ

Kofeina, trójmetyloksatyna, występuje w dużych ilościach w liściach herbaty, owocach drzewa kawowego oraz orzeszkach cola. Kofeina chwilowo pobudza układ nerwowy ośrodkowy. Również kawa zawiera kofeinę. Powinny jej unikać osoby z nadciśnieniem, nieżytem żołądka lub dwunastnicy oraz ludzie nadpobudliwi nerwowo. Nadmierne picie kawy powoduje przyspieszone bicie serca, zawroty głowy, bezsenność, poważne nadwyrężenie układu nerwowego. Z kawy muszą zrezygnować kobiety w ciąży, matki karmiące, nie wolno też podawać jej dzieciom. Dotyczy to również zawierających kofeinę napojów cola-cao

Dalej

AIDS – CHOROBA, KTÓREJ MOŻNA UNIKNĄĆ

Zespół nabytego upośledzenia odporności organizmu (acquired immune deficiency syndrome – AIDS), po raz pierwszy rozpoznany w USA w 1981 roku, wystąpił w niektórych rejonach świata już w końcu lat siedemdziesiątych. Choroba pojawia się najczęściej w kilka lat po zakażeniu wirusem HIV, dlatego też obecnie notowane jej przypadki odzwierciedlają poziom zakażenia HIV sprzed 3-5 lat lub z okresu wcześniejszego. Wirusa wywołującego AIDS nazwano ludzkim wirusem upośledzenia odporności (human immunodeficiency virus – HIV). Aktualnie na świecie obserwuje się wzrost liczby przypadków AIDS. Choroba ta atakuje w większości ludzi w wieku 20-49 lat, czyli osoby w najbardziej produktywnym wieku, stanowiąc poważne zagrożenie dla rozwoju społecznego i ekonomicznego. Zwiększona śmiertelność noworodków z powodu zakażeń HIV może wpłynąć na opóźnienie postępu przewidywanego w programach ochrony zdrowia dzieci. Stresy społeczne i ekonomiczne związane z AIDS nabrały znaczenia politycznego i kulturowego.

Dalej

Alergeny pokarmowe

Przyczyny gwałtownie narastającej liczby zachorowań na alergie są bardzo różnorodne. Do głównych czynników sprzyjających ich powstawaniu można zaliczyć: skażenie środowiska naturalnego, w tym powietrza, gleby, wody i pożywienia, nałogowe palenie papierosów, przebywanie w środowisku roztoczy kurzu domowego, sztuczne karmienie niemowląt oraz nadużywanie antybiotyków.

Dalej

Promieniowanie elektromagnetyczne

Należy dbać o jej konserwację, dokładnie zmywać tłuszcz z uszczelek i drzwiczek, ostrożnie wkładać i wyjmować wszystkie produkty. Do środka kuchenki nie wolno wkładać przedmiotów metalowych!

Promieniowanie elektromagnetyczne. Źródłem tego promieniowania mogą być przenośne, bezprzewodowe telefony, nadajniki radiowe, urządzenia radionawigacyjne, elektroenergetyczne linie przemysłowe, stacje transformatorowe.

Dalej