Pestycydy

Pestycydy to powszechnie stosowana nazwa chemicznych substancji stosowanych w rolnictwie, głównie chloro- i fosforoorganicznych. Dzielą się na trzy główne grupy: insektycydy, herbicydy i fungicydy.

Najbardziej popularny, o najszerszym zakresie działania, ale też najbardziej trwały w środowisku jest DDT – dichlorodifenylotrójchloroetan. Jego produkcja na świecie w 1963 roku wynosiła ponad 81 tys. ton. W Polsce w tym czasie zużyto 300-350 ton czystego gamma-heksachlorocykloheksanu (HCH), który już od wielu lat nie jest stosowany w rolnictwie. Pozostałości chemicznych środków ochrony roślin w produktach żywnościowych nadal jednak stanowią zagrożenie dla zdrowia, co udowodniono w wielu doświadczeniach i pracach. Problem dotyczy przede wszystkim insektycydów, a zwłaszcza DDT, HCH, związków dienowych i pochod-

nych idenu. Są one bardzo trwałe w środowisku w formie toksycznej. Okres półrozpadu chemicznego węglowodorów chlorowanych w glebie i czas ich aktywności przeciwko niektórym szkodnikom glebowym liczy się więc w latach. Związki te dobrze rozpuszczają się w organizmie, gdzie nie zmienione zalegają przez długi okres.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>