Postępowanie prewencyjne

Postępowaniem prewencyjnym w zapobieganiu osteoporozie (zrzeszotnienie kości) jest m.in. aktywność fizyczna powodująca zwiększenie masy mięśniowej, a wraz z nim – masy kostnej. Najbardziej wskazany jest systematyczny, umiarkowany wysiłek fizyczny. Ćwiczenia ruchowe, poza efektem przeciwbólowym, powodują wzmocnienie mięśni grzbietu i brzucha, służąc tym samym utrzymaniu właściwego ustawienia kręgosłupa. Aktywność fizyczna wstrzymuje rozwój procesów zwyrodnieniowych.

Wśród wielu powiązanych ze sobą czynników warunkujących zdrowie człowieka należy wymienić styl życia, poddający się kontroli i modyfikacji. Styl życia obejmuje zakres i formy codziennych zachowań, a także jest przejawem pewnych wyborów dokonywanych przez ludzi znajdujących się na określonym poziomie życia. Zachowania rozpatrywane z punktu widzenia ich znaczenia dla zdrowia określa się mianem zachowań zdrowotnych, wpływających pozytywnie lub negatywnie na stan naszego organizmu. Do zachowań sprzyjających zdrowiu należą: odpowiednia do wieku aktywność fizyczna, racjonalne odżywianie, utrzymywanie właściwych stosunków międzyludzkich, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w domu, w pracy, w szkole, na ulicy, w mieście i poza miastem, dbanie o czystość ciała i otoczenia, zachowanie prawidłowych proporcji między pracą i wypoczynkiem, poszerzanie wiedzy o zdrowiu, kontrola stanu zdrowia, radzenie sobie ze stresem negatywnym, tzw. dystresem. Dystres występuje wówczas, gdy bodziec czy strumień bodźców przekracza pewną granicę wytrzymałości indywidualnej konkretnego człowieka. Bodźce odczuwane jako przyjemne albo nieprzyjemne, ale nie przekraczające pewnej granicy wytrzymałości indywidualnej, są nazywane eustresem.

Zachowania szkodliwe dla zdrowia, mające bezpośredni wpływ na obniżenie bariery immunologicznej, to m.in.: palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, stosowanie środków uzależniających (narkomania, lekomania), niehigieniczny tryb życia, zmiana partnerów w kontaktach seksualnych.

Człowiek współczesny może wstrzymać rozwój degeneracyjnych chorób metabolicznych przez zahamowanie degradacji środowiska, prawidłowe żywienie i wzmożoną aktywność fizyczną oraz poprzez wszystko, co składa się na odpowiedni styl życia, będący potencjalnym źródłem naszego zdrowia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>