Powszechność spożycia soli

W badaniach M. Rybakowej, przeprowadzonych w okresie od lipca 1989 do października 1990 roku, wśród 1845 dzieci w wieku od 3 do 16 lat z woj. krakowskiego i 835 dzieci z woj. nowosądeckiego, wole występowało u 34,8% chłopców i 47,6% dziewcząt w woj. nowosądeckim. Aktualnie na szczęście mamy jeszcze do czynienia z endemią lekką. Dotychczas w Polsce obserwuje się wczesne stadia wola i nie stwierdza się jawnej niedoczynności tarczycy, kretynizmu czy też odchyleń w rozwoju psychicznym. Zaniechanie działań profilaktycznych groziłoby jednak wystąpieniem cięższych zaburzeń z niedoboru jodu.

Jodu w większej ilości potrzebuje młodzież w okresie dojrzewania, a także kobiety w ciąży i matki karmiące. Najlepszym sposobem interwencji w populacjach zagrożonych niedoborem jodu jest stosowanie soli jodowej.

Powszechność spożycia soli, znana wielkość i źródła spożycia, a także zapewnienie właściwego sposobu jodowania (30-10 mg KJ/kg soli zgodnie z aktualnym zaleceniem) dają pewność, że każdy człowiek otrzyma wystarczającą, odpowiednią dawkę jodu. Ponieważ w całym kraju występuje umiarkowany niedobór jodu, wszyscy, a głównie kobiety w ciąży i dzieci, powinni stosować profilaktykę jodową używając soli jodowanej. Nie oznacza to jednak, że należy spożywać więcej soli niż dotychczas. Trzeba tylko zastąpić zwykłą sól kuchenną solą jodowaną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>