Profilaktyka nowotworowa

Na układ odpornościowy człowieka działa też niekorzystnie promieniowanie podziemnych cieków wodnych. Ten typ promieniowania ma bardzo wysoką częstotliwość i z łatwością przenika nawet grube mury budynków. Promieniowanie to działa szkodliwie na komórki nerwowe. Osoba śpiąca nad ciekiem wodnym cierpi na bezsenność, jej komórki nerwowe nie wypoczywają nawet po zaśnięciu i następuje osłabienie układu odpornościowego. Przesunięcie łóżka poza zasięg promieniowania spowoduje spokojny, zdrowy sen.

Silną aktywnością biologiczną odznaczają się mikotoksyny. Nawet niskie ich stężenia mogą wywierać szkodliwy wpływ na organizmy poprzez hamowanie syntezy DNA oraz powodowanie zmian w metabolizmie RNA. Zaliczane są do najsilniejszych czynników rakotwórczych. Mogą występować częściej w domach z wielkiej płyty oraz w mieszkaniach wilgotnych. Są częstą przyczyną grzybic, alergii, chorób płuc, zmian mutagennych. Pożywką dla mikotoksyn są płytki PCV, lenteks, farby lakierowo-ftalowe, emulsyjne, okładziny polistyrenowe.

Profilaktyka nowotworowa polega przede wszystkim na podnoszeniu odporności organizmu przez właściwą dietę, zasobną w związki mineralne, witaminy, błonnik, unikaniu czynników rakotwórczych oraz na higienicznym trybie życia (ruch na świeżym powietrzu). W naszym organizmie w wyniku procesów metabolicznych tworzą się także komórki patologiczne, zwłaszcza w przypadku diety mało urozmaiconej, pokarmów nadmiernie oczyszczonych i przetworzonych, o małej zawartości błonnika. O tym, czy komórki te zostaną zniszczone natychmiast, czy też będą dalej rosnąć i rozmnażać się tworząc tkankę nowotworową, decyduje właśnie niezawodny, sprawnie działający układ odpornościowy. Na układ ten pozytywnie działa też radosne, optymistyczne nastawienie do życia oraz do innych ludzi.

Działania medyczne mają powodzenie w przypadku wczesnej fazy choroby. W diagnostyce wielu chorób ważne są laboratoryjne badania surowicy krwi. Pozwalają one oznaczyć m.in. stężenie cholesterolu i jego frakcji (HDL, LDL) oraz lipidów (TGL) – bardzo istotne w miażdżycy. Próby wątrobowe, fosfataza zasadowa i aminotransferazy (GOT, GPT, GGTP) informują o chorobach wątroby i dróg żółciowych. Stężenie mocznika i kreatyniny świadczy o funkcji nerek. Badania elektrolitów są istotne w chorobach układu krążenia. Badania tzw. markerów w surowicy krwi pozwalają na wczesne wykrycie wielu chorób nowotworowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>