PROFILAKTYKA ZATRUĆ I ZAKAŻEŃ POKARMOWYCH

Zatrucia pokarmowe są to schorzenia spowodowane obecnością toksyn bakteryj-nych w pożywieniu. Schorzenia wywołane tylko obecnością bakterii są nazywane zakażeniami pokarmowymi. Zakażenie jest procesem, podczas którego drobnoustroje wchodzą w kontakt z organizmem człowieka. W obydwu przypadkach potocznie mówi się o zatruciach pokarmowych.

Chorobotwórczość bakterii jest uwarunkowana ich inwazyjnością, czyli zdolnością przenikania do tkanek, namnażania i rozprzestrzeniania się oraz toksycznością, czyli zdolnością do wytwarzania substancji toksycznych. Toksyny białkowe wydzielane do środowiska nazywają się egzotoksynami. Można je podzielić na:

-1) neurotoksyny uniemożliwiające przenoszenie impulsów w nerwach (np. jad kiełbasiany), 2) enterotoksyny działające na komórki błony śluzowej przewodu pokarmowego (np. Escherichia coli, Salmonella enteritidis),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>