Promieniotwórczy cez

Promieniotwórczy cez gromadzi się głównie w mięśniach. Zawartość jodu w tkankach organizmu człowieka jest niewielka, średnio w całym organizmie w granicach 0,25-0,6 ppm, w tkankach tarczycy stanowi ona jednak około 200 ppm, czyli stężenie jodu w tym narządzie jest tysiąckrotnie wyższe. Jod promieniotwórczy też gromadzi się w tarczycy. Dawka promieniowania, która mogłaby być niegroźna, gdyby ją podzielić równo między wszystkie tkanki organizmu, może okazać się śmiertelna, jeżeli spowoduje raka tarczycy lub przytarczyc. Promieniowanie jonizujące stanowi poważne zagrożenie dla organizmów żywych.

Największy problem stanowią skażenia wewnętrzne polegające na obecności materiału promieniotwórczego w organizmie, co powoduje napromieniowanie wewnętrzne. Substancje promieniotwórcze mogą wnikać do organizmu człowieka przez układ oddechowy, przewód pokarmowy, a w mniejszym stopniu także przez skórę. Dalsze ich losy zależą od ich rozpuszczalności w wodzie i płynach ustrojowych. Związki promieniotwórcze dobrze rozpuszczalne szybko zostają

wchłonięte do krwi i chłonki. Krew przenosi je do wszystkich części organizmu, a po przeniknięciu z krwiobiegu do przestrzeni pozanaczyniowej radionuklidy rozmieszczają się w tkankach i narządach podobnie jak analogiczne pierwiastki trwałe. Część radionuklidów opuszcza organizm przez nerki z moczem, a część pozostaje w organizmie czyniąc tam dalsze szkody.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>