ścieniowe węglowodory aromatyczne

ścieniowe węglowodory aromatyczne, aldehydy itp. Ostra ekspozycja na ozon wyzwala stan zapalny w drogach oddechowych wraz z masowym napływem neutrofilów i wzrostem reaktywności oskrzeli. U dzieci eksponowanych na ozon w wysokich stężeniach następował spadek parametrów wentylacyjnych. Badania wykazały, że około 40% wziewanego ozonu zatrzymuje się w nosie, wywołując w nim naciekanie neutrofilami i rozwój zapalenia.

Dwutlenek siarki (S02) jest gazem bezbarwnym, duszącym, przy stężeniu 1-2 ppm szkodliwym dla wszystkich organizmów żywych. Najbardziej wrażliwi na SO, są ludzie starsi, cierpiący na schorzenia dróg oddechowych i układu krążenia, a także dzieci. S02 działa drażniąco na gardło i oczy, wywołuje obrzęk płuc i spadek witaminy C w tkankach. Przy stężeniu wyższym niż 400-500 ppm powoduje naglą śmierć. Dwutlenek siarki jest powszechnie znanym zanieczyszczeniem, wyzwalającym skurcz oskrzeli u ludzi i zwierząt. Rozpuszcza się łatwo w wodzie i może działać jako donator jonów wodorowych, pochodzących z kwasu siarkowego. Jony wodorowe są uważane za potencjalnie najsilniejszy czynnik drażniący drogi oddechowe.

Kwas siarkowy, również dostarczyciel jonów wodorowych, w stężeniu 100 mikrogramów na metr sześcienny, podczas godzinnej ekspozycji spowodował poważne zaburzenia mechaniki oddychania, upośledzenie oczyszczania rzęskowego i zapalenie dróg oddechowych u dorosłych astmatyków, wykonujących wysiłek fizyczny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>