Silne emocje

przez układ nerwowy i hormonalny. Dlatego też działanie poszczególnych czynników na organizm człowieka należy rozpatrywać w powiązaniu ze środowiskiem. Sytuacja stresująca, która przekracza siły obronne organizmu, doprowadza do jego zmian patologicznych, zwłaszcza u osób o bardziej pobudliwym układzie nerwowym.

Człowiek znajdując się w konkretnej sytuacji dokonuje oceny pierwotnej i wtórnej. Spostrzega i interpretuje sytuację, a także zastanawia się nad własnymi możliwościami sprostania okolicznościom, w jakich się znalazł. Wynika z tego

szereg implikacji praktycznych. Ważny jest stopień uświadomienia sobie własnego stanu emocjonalnego oraz okoliczności, które go wywołały. Silne emocje sprawiają, że nasz sposób postrzegania rzeczywistości staje się zawężony, a tym samym zniekształcony. Powstaje tendencja do reagowania już przy pojawieniu się pierwszego sygnału informacji, bez dokładnej wiedzy o całej sytuacji. Często z jednakową siłą reagujemy na zdarzenia, które obiektywnie różnią się znaczeniem. Bardzo pożyteczne jest uświadomienie sobie hierarchii problemów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>