Składniki wegetatywno-somatyczne

Na bardziej obiektywną ocenę zdarzenia, które nas dotknęło, pozwoli próba spojrzenia na sprawę z różnych punktów widzenia. Bardzo ważne jest też zastanowienie się nad tym, jaki mamy bezpośredni wpływ na zmianę danej sytuacji. Niekiedy tracimy wiele energii i czasu na działania, które w niewielkim stopniu mogą zmienić rzeczywistość. Uświadomienie sobie własnych pozytywnych i negatywnych cech pozwoli nam m.in. na przewidywanie własnych reakcji w konkretnych okolicznościach, a także na unikanie sytuacji, o których wiemy, że mają dla nas charakter stresowy.

Składniki wegetatywno-somatyczne emocji negatywnych prowadzą do nagroma-dzenia w naszym organizmie energii, która nie spożytkowana może mieć niekorzystne konsekwencje zdrowotne. Można ją rozładować przez różne formy aktywności fizycznej, takie jak: spacer, jazda na rowerze, praca w ogródku czy inna praca fizyczna na świeżym powietrzu.

Usunięcie napięcia psychofizycznego może także nastąpić przez opuszczenie miejsca konfliktu i skierowanie uwagi na inne sprawy: pomoc potrzebującym, oglądanie relaksującego filmu. Bardzo skutecznym sposobem rozładowania napięcia jest także rozmowa z kimś bliskim, życzliwie do nas nastawionym. Pozwala to na zachowanie pewnego dystansu do sprawy oraz na pozytywną zmianę naszego nastawienia wobec sytuacji czy wobec konkretnych ludzi. Ludzie mający w swoim najbliższym otoczeniu zaufane osoby, do których mogą się zwracać ze swoimi troskami i trudnymi problemami życiowymi, lepiej radzą sobie ze stresem i w mniej-szym stopniu ponoszą jego negatywne skutki zdrowotne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>