ŚRODOWISKA NA ROZWÓJ CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

Choroby, zwane potocznie cywilizacyjnymi, są w istocie przejawem zaburzeń przystosowywania się do zmienionego środowiska życia. Przystosowanie to oznacza zgodność środowiska wewnętrznego organizmu z właściwościami środowiska zewnętrznego. Z punktu widzenia nauk medycznych efektem takiej adaptacji będzie względna homeostaza procesów fizjologicznych oraz struktury i funkcji poszczególnych tkanek i narządów, które zależą od czynników środowiska zewnętrznego.

Jednym z najważniejszych mechanizmów adaptacyjnych jest przekaz genetyczny. Dziedziczone po rodzicach cechy są jakby matrycą, na którą w okresie życia płodowego wpisują się nowe elementy, będące już od tej pory częścią genotypu. Powstają one pod wpływem warunków środowiskowych, w jakich rozwija się płód.

Czynnikami środowiska najsilniej działającymi na nasz organizm są woda, pokarm i powietrze. Przyczyn wielu chorób należy szukać przede wszystkim w skażeniu środowiska przyrodniczego i wadliwym sposobie odżywiania. W niektórych regionach kraju wysokie stężenia gazów i pyłów przemysłowych są groźne dla zdrowia, a nawet życia ludzi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>