Środowisko przyrodnicze

Środowisko przyrodnicze, w którym żyjemy, może modelować predyspozycje genetyczne, wzrost oraz rozwój osobniczy. Zdrowie człowieka, jakość życia oraz podatność i zapadalność na określone choroby, ich przebieg i końcowe następstwa są też w istotnym stopniu uwarunkowane jakością środowiska, a więc są bezpośrednią bądź pośrednią pochodną korzystnego lub niekorzystnego wpływu określonych czynników środowiskowych oraz czasu, natężenia i kompleksowości ich działania.

Człowiek mając możliwości bezpośredniego bądź pośredniego kształtowania dynamiki czynników środowiskowych (fizycznych, chemicznych i biologicznych), pomnaża formy czy odmiany nie zawsze dla niego samego i innych żywych organizmów korzystne. Jest więc w znacznym stopniu bezpośrednio odpowiedzialny za stan, jakość i zdrowotność organizmu. Zdrowotność organizmu ludzkiego, jego podatność na zachorowania czy wręcz na powstawanie określonych stanów

chorobowych są z jednej strony wynikiem wpływu czynników środowiskowych a z drugiej – możliwości adaptacji do nich organizmu człowieka oraz czynnościowej wydolności jego mechanizmów obronnych. Środowisko zewnętrzne warunkuje prawidłową podaż różnorakich substratów budulcowych oraz niezbędnych do życia i rozwoju biopierwiastków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>