Stan napięcia emocjonalnego

Niekorzystne tendencje, zmierzające do rozładowania emocji to: nadmierne picie alkoholu, palenie papierosów czy też zażywanie środków psychotropowych.

Stan napięcia emocjonalnego i związane z nim zmiany wegetatywno-somatyczne bardzo często są wynikiem pośpiechu, jaki towarzyszy nam w życiu codziennym. Pośpiech i brak czasu są nieodłącznymi atrybutami współczesnej cywilizacji przemysłowej. Jednym ze sposobów przeciwdziałania im jest dobre rozplanowanie

i organizowanie codziennych zajęć. Większość naszych czynności i obowiązków powtarza się, a część z nich ma charakter nawykowy, realizujemy je często bez udziału świadomości. Warto więc dokonać bilansu czasu, który poświęcamy na poszczególne działania. Doba ma 24 godziny dla każdego, ale ten kapitał czasowy wykorzystujemy w bardzo różny sposób. Człowiek jest jednostką nie tylko psychospołeczną, ale i biologiczną. Przy całej różnorodności życia powinny być przede wszystkim respektowane wymagania biologiczne naszego organizmu. Ma to bardzo duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania naszego układu nerwowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>