SUBSTANCJE OBCE W ŻYWNOŚCI

Nieracjonalna chemizacja środowiska człowieka sprawiła, że zaczęto coraz większą wagę przywiązywać do profilaktyki, zwłaszcza w tych dziedzinach, w których medycyna nie dysponuje jeszcze odpowiednimi środkami leczniczymi lub metodami wczesnej diagnostyki. Problem występowania substancji obcych w żywności uważa się za pierwszoplanowy, zwłaszcza przy zapobieganiu zatruciom przewlekłym, które nie charakteryzują się widocznymi objawami.

W ostatnim czasie, zarówno w rolnictwie, jak i w różnych dziedzinach przemysłu spożywczego, znajdują zastosowanie liczne nowe związki chemiczne o właściwościach chwasto-, szkodniko- i grzybobójczych oraz środki konserwujące, smakowe, czyszczące, barwniki, a także enzymy, antybiotyki i hormony. Jako opakowania artykułów żywnościowych coraz szersze zastosowanie znajdują tworzywa sztuczne.

Nie negując korzyści wynikających z nowoczesnej techniki przetwórstwa płodów rolnych i artykułów spożywczych, związanych z racjonalnym stosowaniem różnych środków chemicznych, należy zawsze brać pod uwagę fakt, że obecność substancji obcych w żywności może być tolerowana jedynie wówczas, gdy są one nieszkodliwe dla zdrowia człowieka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>