Sulfonamidy

Pozostałości antybiotyków i innych leków, np. sulfonamidów, środków przeciw- pasożytniczych czy hormonów, mogą stanowić zanieczyszczenia żywności po-chodzenia zwierzęcego. Przy nieodpowiednim ich stosowaniu, a w szczególności nieprzestrzeganiu czasu niezbędnego do ich wydalenia z organizmu, mogą stanowić zagrożenie dla jakości zdrowotnej żywności.

Zarówno antybiotyki, jak i leki weterynaryjne są wydalane na ogół z moczem i kałem, jednak niektóre umiejscawiają się trwale, przenikając do szpiku kostnego, a także do płynu mózgowo-rdzeniowego i przez barierę łożyskową do płodu. U ludzi spożywających produkty z pozostałościami antybiotyków mogą wystąpić stany nadwrażliwości – uczulenia i odczyny alergiczne.

Bardzo ważnym osiągnięciem, o dużym znaczeniu praktycznym, stało się stworzenie ogólnokrajowego systemu monitorowania pozostałości leków weterynaryjnych i skażeń chemicznych w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz programu uwalniania gospodarstw od białaczki bydła. Dzięki temu będą z rynku eliminowani producenci nieuczciwi, którzy nie przestrzegają okresów karencji po zastosowaniu środków chemicznych w produkcji żywności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>