Surowce do przetwórstwa

Surowce do przetwórstwa powinny być świeże, oczyszczone i chronione przed zanieczyszczeniami cząsteczkami gleby i kurzu. W przetwórstwie konieczne jest przestrzeganie parametrów technologicznych.

Elementarną zasadą powinno być przestrzeganie czystości naczyń, maszyn, stołów używanych podczas przygotowywania żywności. Urządzenia sanitarne powinny być poddawane regularnemu odkażaniu. Zapobieganie zatruciom pokarmowym obejmuje też walkę z gryzoniami i owadami, które są przenosicielami i rezerwuarem bakterii chorobotwórczych. Wszystkie pomieszczenia przetwórni spożywczych powinny się znajdować pod stałą kontrolą sanitarno-higieniczną. Wszystkie artykuły żywnościowe i przetwory pochodzące z różnych faz produkcji oraz magazynowane przed spożyciem należy poddać badaniom mikrobiologicznym zgodnie z obowiązującymi normami.

Duże znaczenie ma prowadzona wśród konsumentów działalność oświatowo- -zdrowotna, w której kładzie się nacisk m.in. na warunki przechowywania żywności, jej znakowanie, okresy przydatności do spożycia, zwłaszcza artykułów łatwo psujących się, oraz sposób przygotowania kulinarnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>