Szczególne ryzyko zakażenia

Szczególne ryzyko zakażenia stwarzają kontakty seksualne z osobami z grup zwiększonego ryzyka, do których należą homoseksualiści, biseksualiści, narkomani oraz prostytutki. Najbardziej niebezpieczne są stosunki analne (coitus analis) ze względu na łatwość uszkodzenia delikatnej błony śluzowej odbytnicy i otwarcie w ten sposób wrót zakażenia dla wirusów znajdujących się w spermie. Niebezpieczeństwo to wzrasta przy częstej zmianie partnerów, także heteroseksualnych.

Podczas przygodnych, okazjonalnych stosunków seksualnych ryzyko trafienia na osobę zakażoną jest niepomiernie większe, ponieważ wśród prowadzących taki tryb życia seksualnego jest najwięcej zakażonych nie tylko wirusem HIV, lecz przede wszystkim innymi zarazkami, wywołującymi choroby przenoszone drogą płciową

– kiłę, rzeżączkę, nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej, kłykciny kończyste, opryszczkę genitaliów. Bardzo niebezpieczne są kontakty młodych chłopców z homoseksualistami. Chłopcy ci wyjeżdżają na Zachód w celu tzw. szybkiego zarobku, a po powrocie do kraju mogą zakażać swoje partnerki seksualne groźnymi chorobami, m.in. wirusem HIV. W ten sposób znacznie zwiększa się krąg osób zakażonych. Pełnym zabezpieczeniem przed zakażeniem wirusem HIV oraz innymi groźnymi chorobami przenoszonymi drogą płciową jest współżycie z jednym zdrowym partnerem (współmałżonkiem), który również przestrzega tej zasady.

Ogromną rolę w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i ochronie przed groźnymi chorobami odgrywa oświata zdrowotna i poradnictwo. Ich celem jest dodanie otuchy w okresach kryzysowych, zachęcanie do wprowadzania pozytywnych zmian, proponowanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych, przekazywanie informacji dotyczących ochrony zdrowia, słowem – wszystko co ma na celu utrzymanie właściwej kondycji organizmu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>