Szkodliwy wpływ palenia tytoniu na dzieci

Szkodliwy wpływ palenia tytoniu na dzieci opisano już w 1957 roku. Od liczby papierosów wypalanych przez kobiety w ciąży zależy efekt teratogenny. Wśród kobiet palących stwierdzono również zwiększoną częstość urodzeń dzieci z małą masą ciała. Zmniejszenie masy ciała noworodków jest wprost proporcjonalne do liczby papierosów wypalanych przez matki (fakt potwierdzony obserwacjami własnymi autorki). U dzieci, których matki przestały palić na początku ciąży, nie obserwujemy zwolnienia wzrostu, ale może do niego dojść, gdy matka staje się biernym palaczem. U kobiet palących skurcz naczyń wywołany przez nikotynę powoduje spadek przepływu krwi przez łożysko, co prowadzi do niedotlenienia płodu, w związku z czym występuje zwiększone ryzyko poronienia, wzrost liczby porodów przedwczesnych, a także zagrożenie wystąpieniem zespołu nagłej śmierci niemowląt (Sudden Infant Death Syndrome – SIDS). Następstwem palenia papierosów przez kobiety będące w ciąży są też zaburzenia zachowania, słabsze zdolności poznawcze oraz niższy iloraz inteligencji u ich dzieci.

Uprawiany obecnie tytoń zawiera jeszcze wiele innych substancji trujących, które pochłania z zanieczyszczonego powietrza, a przede wszystkim z gleby. W jego uprawach bowiem w celu zniszczenia chwastów, szkodników i zapobiegania chorobom stosuje się niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego środki chemiczne. Z tym właśnie wiąże się większa niż dawniej szkodliwość tytoniu.

Osoby, które nie mogą wyzbyć się nałogu palenia papierosów, powinny bezwzględnie przestrzegać zasady niepalenia przy niemowlętach, dzieciach, młodzieży oraz osobach starszych i chorych, a także w miejscu pracy, w pociągach, poczekalniach i we wszystkich miejscach publicznych objętych zakazem palenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>